O Zyrardow

Żyrardów is a town in central Poland with 41,400 inhabitants (2006). It is situated in the Masovian Voivodship (since 1999); previously, it was in Skierniewice Voivodship (1975 - 1998) 45km west of Warsaw. It is the capital of Żyrardów County. Żyrardów is located on the Pisia Gągolina Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego Liceum Ogólnokształcące im. Stefana ŻeromskiegoHistoryFounded by the Łubienski brothers as a textile factory in 1833. One of directors of the factory was French inventor Philippe de Girard (from Lourmarin). The town developed during the 19th century into a significant textile mill city in Poland. In honour of Girard, Ruda Guzowska was renamed to Żyrardów, a toponym derived of the polonised spelling of Girard's name. On September 13, 1939 Germany captured the town. In 1941 they transported Jews into Warsaw ghetto. The town museum is nowadays located in the former palace of owner of factory K. Dittrich.A sign near the entrance to the town states that it was the only city in Europe, entirely set up for a factory (jedyna w Europie osada fabryczna).The town was named one of Poland's official national Historic Monuments, as designated January 17, 2012. Its listing is maintained by the National Heritage Board of Poland.

Przyszłe wydarzenia Zyrardow

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz