sobota, 25. luty 2017, Zakliczyn, Nielegalna Noc

Z 25. luty 2017 - 17:00 Do 22:00
Zobacz na mapie
2053 Ludzi uczestniczy
Opis wydarzenia
Zapraszamy 25.02.2017r. do miejscowość Zakliczyn - płyta Rynkowa na wydarzenie " Nielegalna Noc "

- start godz. 17:00

- zakończenie godz. 22:00

Głównym celem spotu będzie zbiórka pieniężna i nakrętek plastikowych z przeznaczeniem na leczenie podopiecznej Stowarzyszenia Bez Barier – Basi Hebdy.

Zbiórka publiczna zgłoszona jest do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Organizatorami akcji są Nocna Jazda Zakliczyn we współpracy ze Stowarzyszeniem Bez Barier.

Nie które informacje mogą ulec zmianie o których będziemy informować na bieżąco.

REGULAMIN ZLOTU

Pokaż więcej
1. Wjazd na teren zlotu oznacza akceptacje poniższego regulaminu i kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania wydarzenia będą przebywały na terenie zlotu.

2. Organizatorami zlotu są Nocna Jazda Zakliczyn, Stowarzyszenie Bez Barier.

3. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania służb porządkowych.

4. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych, bezpieczeństwa i ruchu drogowego.

5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatorów zlotu lub służb porządkowych.

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu. Odpady żywności, opakowania należy wrzucać do specjalnych pojemników.

7. Zabrania się dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu.

8. Organizatorzy wydarzenia mogą odmówić wstępu na teren zlotu oraz przebywania na nim osobom:
- znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie
- posiadającym niebezpieczne przedmioty

9. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie zlotu.

10. Zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie zlotu.

11. Osoby nie pełnoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

12. Na terenie zlotu zabrania się spożywania alkoholu, środków odurzających itp.

13. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko przez osoby upoważnione.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu z winy umyślnego spowodowania wypadku itp.

15. Za wszystkie szkody wyrządzone podczas zlotu odpowiada osoba, która je wyrządziła.

Nielegalna Noc, Zakliczyn zdarzenie

Moto Fest 2017 vol.2
sobota 23. wrzesień 2017
118 shares
Wakacyjne Kino w Pleśnej
sobota 12. sierpień 2017
12 shares
Szkolenie - Technika hybrydowa w pojazdach samochodowych
czwartek 12. październik 2017
5 shares
Zakończenie warsztatów filmowych - premiera filmu!
niedziela 17. wrzesień 2017
9 shares
X Zlot Motocykli WSK i Innych 2017
piątek 25. sierpień 2017
189 shares
Krawatka -wystraszona sunia
niedziela 04. marzec 2018
17 shares
Kubusik błaga o pomoc!
poniedziałek 31. grudzień 2018
14 shares
Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz