sobota, 15. wrzesień 2018, Szczecin, Szczecin: Warsztat I stopnia: Terapia jąkania i innych zaburzeń

Z 15. wrzesień 2018 - 9:00
Do 16. wrzesień 2018 - 16:00

Szczecin

Szczecin
PolandSzczecin
Zobacz na mapie
2 Ludzi uczestniczy
Opis wydarzenia
Szkolenie: Warsztat I stopnia: Terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną

Prowadzący: dr Mieczysław Chęciek, Edwin Bazański
Informacje o prowadzącym:
dr n. hum. Mieczysław Chęciek – specj. neurologopeda ();
współprowadzenie: Edwin Bażański – neurologopeda kliniczny, emisjolog

Termin: 15-16 września 2018 r.
Godziny: sobota: 09:00-19:00, niedziela: 09:00-16:00
(20 h dydaktycznych)
Lokalizacja: Szczecin, ul. Małopolska 23 (Hotel Focus)

Uczestnicy: Logopedzi, studenci logopedii, inni zainteresowani
Koszt: 700 zł


Pokaż więcej
Zakres treści:

1. Podstawy diagnozy jąkania wczesnodziecięcego (pierwotnego) i jąkania chronicznego (wtórnego) z uwzględnieniem Kwestionariusza Cooperów do Oceny Jąkania M. Chęćka, Kwestionariusza Niepłynności Mówienia i Logofobii oraz Zaburzeń Płynności Mówienia Z. Tarkowskiego, a także Próby Sylabowej do Oceny Niepłynności Mówienia Z. Kurkowskiego i Diagnozy Jąkania u Dzieci w Wieku Przedszkolnym K. Węsierskiej i B. Jeziorczak (analiza praktyczna).
2. Diagnoza różnicowa rozwojowej niepłynności mówienia i jąkania wczesnodziecięcego.
3. Diagnoza różnicowa jąkania i giełkotu.
4. Szczegółowe praktyczne zapoznanie słuchaczy z czterema etapami Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się autorstwa M. Chęćka.
5. Omówienie niektórych scenariuszy sesji terapeutycznych programu.
6. Przepracowanie na sobie niektórych ćwiczeń zawartych w programie.
7. Praktyczne zapoznanie się z podstawowymi technikami terapeutycznymi w przypadku giełkotu i innych niepłynności mówienia.
8. Podkreślenie roli kontraktu terapeutycznego zawieranego z pacjentem i jego rodziną oraz realizacji treści w nim podkreślanych.
9. Prezentacja i praktyczna analiza niektórych zajęć diagnostycznych oraz terapeutycznych (i psychoterapeutycznych) indywidualnych i grupowych z jąkającymi się (nagrania oraz z bezpośrednim uczestnictwem osób jąkających się).
10. Zapoznanie się z niektórymi programami terapii klinicystów i terapeutów mowy z krajów zachodnich (nagrania).
11. Opiniowanie na rzecz osób jąkających się (dla instytucji oświatowych i służby zdrowia).

Zgłoszenia poprzez formularz on-line:


Osoby, które otrzymają dofinansowanie z zakładu pracy, mogą uiścić opłatę na podstawie wystawionej przez Instytut faktury. Prosimy o podanie tej informacji przy zgłaszaniu swojego uczestnictwa w szkoleniu.

Na każdym szkoleniu Instytutu, wśród uczestników, losujemy NAGRODĘ niespodziankę.
W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu warsztatów (wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)), poczęstunek podczas przerw kawowych.

Instytut Edukacji Logopedycznej jest wpisany do RIS (Rejestru Instytucji Szkoleniowych) pod numerem: 2.06/00090/2016

Szczecin: Warsztat I stopnia: Terapia jąkania i innych zaburzeń, Szczecin zdarzenie

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz