piątek, 22. marzec 2019, Hotel Sympozjum & SPA, TLR Kickstart Seminar, Kraków, Poland, with Jón Bjarnastein

Z 22. marzec 2019 - 10:00
Do 24. marzec 2019 - 12:45

Hotel Sympozjum & SPA

Zobacz na mapie
0 Ludzi uczestniczy
Opis wydarzenia
ENGLISH BELOW
Wydarzenie odbędzie się w Krakowie. Kraków jest drugim co do wielkości miastem w Polsce, a jego powstanie datuje się na VII wiek. Sala konferencyjna jest oddalona około 16 km od lotniska Kraków Airport im. Jana Pawła II oraz około 25 min tramwajem od Rynku Głównego i Zamku na Wawelu. Konferencja jest darmowa natomiast rejestracji można dokonywać przez stronę Eventbrite.
Informacje:
Celem konferencji jest trening i aktywacja (kickstart) wierzących do poruszania się i działania w wierze: uzdrawiania chorych, głoszenia ewangelii, chrzczenia w wodzie oraz w Duchu Świętym. Uczestnicy otrzymają ugruntowaną naukę biblijną oraz będą mieć możliwość wyjścia w małej grupie na ulicę, co będzie pomocne w ich "kickstarcie". W Dziejach Apostolskich możemy przeczytać, że Bóg używał zwykłych ludzi do robienia nadzwyczajnych rzeczy. Kośćiół wzrastał wówczas szybko, wierzący byli napełniani Duchem Świętym, a uczniowie głosili ewangelię, uzdrawiali chorych, wyrzucali demony oraz chrzcili w wodzie i Duchu Świętym. Apostoł Paweł wskazuje jak ważne jest działanie w mocy Bożej: "A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej." (1 Kor 2,4-5). W czasach Pawła "normalne chrześcijańskie życie" ucznia Jezusa tak właśnie wyglądało. Czy tego rodzaju życie jest możliwe również dzisiaj? Czy my jako uczniowie Jezusa wciąż jesteśmy powołani do robienia tego samego? Tak! Wierzymy, że to jest również aktualne dzisiaj dla każdego wierzącego, który chce być Jego uczniem.
Nauczyciele:
Konferencję poprowadzi Jón Bjarnastein oraz zespół z The Last Reformation w Danii, który podzieli się z nami ewangelią oraz swoim doświadczeniem.
* UWAGA: Torben Sondergaard nie będzie brał udziału w wydarzeniu.*
Nasze seminarium to 3-dniowe praktyczne nauczanie o uczniostwie. Nauki będą bardzo praktyczne i będą obejmować wychodzenie na ulice, uzdrawianie chorych i głoszenie Ewangelii. Program wygląda następująco:
Piątek
09:30 otwarcie drzwi
10:00 nauczanie I
12:45 lunch
14:00 wyjście na ulice
19:30 nauczanie II i świadectwa
21:00 - 22:00 modlitwa i wspólnota

Pokaż więcej
Sobota
09:30 otwrcie drzwi
10:00 nauczanie III
12:45 lunch
14:00 wspólnota, chrzest, wyjście na ulice
19:30 spotkanie otwarte i świadectwa
21:00 - 22:00 modlitwa i wspólnota
Niedziela
09:30 otwarcie drzwi
10:00 nauczanie IV
Informacje praktyczne:
Konferencja jest darmowa. W czasie konferencji będą zbierane wolne datki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizacją wydarzenia. Hotel w którym organizowana jest koferencja dysponuje pewną ilością miejsc parkingowych.
W czasie wyjścia na ulicę do Starego Miasta lub na Kazimierz sugeruje się uczestnikom skorzystanie z transportu miejskiego ze względu na ogranicząną dostępność miejsc parkingowych w centrum. Bardzo pomocym narzędziem do wyszukiwania połączeń w komunikacji miejskiej jest strona: , dostępna również jako aplikacja na urządzenia mobilne. Bilety komunikacji miejskiej jednorazowe lub czasowe można zakupić w kioskach ruchu oraz w automatach biletowych dostęnych na przystankach lub w pojeździe.
W przypadku pytań dotyczących konferencji, bardzo prosimy o kontakt na adres email dostępny na dole strony. Prosimy również o zabranie ze sobą biletów w formie drukowanej lub elektronicznej.
W obrębie Starego Miasta, Kazimierza oraz Podgórza znajduje się wiele punktów gastronomicznych, których lokalizacje są również dostępne w internecie po wpisaniu w wyszukiwarce frazy "restauracje Kraków". 
W hotelu w którym organizowana jest konferencja dostępne są miejsca noclegowe. Zakwaterowanie można również wyszukać wpisując w wyszukiwarę frazę "miejsca noclegowe Kraków".
Uczestnikom koferencji, którzy przypuszczają, że zostaną ochrzczeni w czasie jej trwania sugeruje się zabranie ze sobą ręcznika i odpowiedniego, wygodnego stroju.
This event is in Kraków, Poland. Kraków is the second largest city in Poland. The city dates back to the 7th century. The venue is approximately 16 km from Kraków Airport im. Jana Pawła II. Venue is also approximately 25 minutes by tram from Market Square and Wawel Castel, the formal seat of the Polish monarchy until 1611. The seminar is free. People can register for this event by registering through Eventbrite.
Information:
You will be trained and activated (kickstarted) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit. You will receive solid bible teaching, and we will go out on the streets in small groups to help "kickstart" you. In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extrordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the Disciples preached, healed, delivered and baptized in water and the Holy Spirit. The Apostle Paul emphasizes the importance of acting in supernatural power; "My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirits power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on Gods power." (1 Cor 2:4-5). This was the "normal Christian life" for a Disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as Disciples of Jesus still called to do these same acts? Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a Disciple of the Lord Jesus.
Teachers:
Jón Bjarnastein and his team trained at The Last Reformation in Denmark will run the seminar. He is keen to share the Gospel, and to come to Kraków to share his experiences with us.
* PLEASE NOTE: Torben Sondergaard is not attending this seminar*
Program:
Our seminar is a 3-day hands-on teaching on discipleship. The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the Gospel. Our program is planned to be as follows:
Friday
09:30 doors open
10:00 teachings begin
12:45 lunch
14:00 on the streets
19:30 teachings & testimonies
21:00 - 22:00 prayer & fellowship
Saturday
09:30 doors open
10:00 teachings begin
12:45 lunch
14:00 fellowship & baptisms & the streets
19:30 open meeting & testimonies
21:00 - 22:00 prayer & fellowship
Sunday
09:30 doors open
10:00 last teaching begins
Useful Information:
The seminar is free. A free will collection will be organized in favor of the organizers of the seminar to cover the costs. There is some parking on site of the venue.
When going to an outreach to the Old Town or Kazimierz district it is recomended to use a public transport because of limitation in parking places. Very useful in finding a suitable connection is a website: that can also be downloaded as an app. A public transport tickets (single or time) are avaliable in ticket machines at bus/tram stops or in vehicules. 
If any questions about the event or other details, please contact us by the emails provided under "Contacts". Please bring your printed ticket with you to the event, or you can show your ticket from your cell phone.
There are a number of restaurants in the Old Town, Kazimierz and Podgórze district. People coming to the Kickstart can google "restaurants in Kraków" to find some.
There are also accomodations available in the venue and people coming to the event can also google "accomodations in Kraków".
A suggestion to attendees is to bring a towel and swimwear to the event if they think they may want to be baptized as there will be baptisms on the Saturday.

TLR Kickstart Seminar, Kraków, Poland, with Jón Bjarnastein, Hotel Sympozjum & SPA zdarzenie

SquashSkills Coach Education Workshop

SquashSkills Coach Education Workshop

sobota 07. wrzesień 2019
2 shares
Biographical Museum of Jozef Mehoffer
piątek 12. lipiec 2019
2 shares
Royal Chamber Orchestra: Concert
piątek 12. lipiec 2019
2 shares
Lambda Days 2020
czwartek 13. luty 2020
1 shares
#RevRally Cracow 1.0: Let's meet!
czwartek 25. lipiec 2019
2 shares
Sphere.IT conference 2019
niedziela 06. październik 2019
1 shares
Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz