czwartek, 28. listopad 2019, POLSKA, Listopad DDMRP - 2-dniowe szkolenie logistyczne - Demand Driven Planner

Z 28. listopad 2019 - 9:00
Do 29. listopad 2019 - 16:00

POLSKA

Zobacz na mapie
Opis wydarzenia
Cel: zmienić praktykę działania w logistyce na dostosowaną do wyzwań
Metoda: nowy sposób planowania logistyki, produkcji i dostaw
Przewaga: rozwiązanie hybrydowe z tych elementów, które działają

Program Demand Driven Planner (DDP) został przygotowany dla kadry logistycznej i produkcyjnej.

Autorami programu są twórcy metody planownia DDMRP, którzy stworzyli specjalną jednostkę badawczą nad technikami planowania logistycznego - Demand Driven Institute (DDI). DDI powstało z wielu obserwacji, które pokazują dobitnie, że stare, oklepane metody już nie działają - głównie dlatego, że mają się nijak do rzeczywistości.
Take a Step Back in Order to Make Huge Strides Forward
DDP składa się z 13 modułów szczegółowej wiedzy nt. planowania logistycznego napędzanego zamówieniami klientów - jedynym prawdziwym i pewnym sygnałem, na podstawie które warto rozpędzać całą machinę produkcyjną i logistyczną.
Niniejszy program stanowi oficjalne przygotowanie do certyfikacji do tytułu Demand Driven Planner Professional (DDPP) realizowanego przez DDI.
Jeżeli jeszcze nie spotkałeś się z koncepcją DDMRP, to niezależnie proszę zapoznaj się z materiałami na stronie:  na .

Pokaż więcej
Moduł 1: Planning in the Modern World (Planowanie w nowoczesnym świecie)

The MRP Revolution (Rewolucja MRP)
Evidence of a Problem (Świadectwa istnienia problemu)
The New Normal (Nowa rzeczywistość logistyczna)

Moduł 2: The Importance of Flow (Znaczenie przepływu)

Plossl’s First Law (Pierwsze Prawo Wytwarzania)
Demonstrate Flow’s importance in industry (Znaczenie przepływu w przemyśle)
Plossl’s Law Caveat (Warunki stosowania Prawa Plossla)
The Bullwhip Effect (Efekt Byczego Bicza)

Moduł 3: Unlocking a Solution - Decoupling (Rozwiązaniem jest rozdzielanie) 

Fully Dependent vs Decoupled (W pełni zależny vs rozdzielony)
Significant LeadTime reduction (Wyraźna redukcja czasu realizacji)

Moduł 4: Becoming Demand Driven (Napędzanie Prawdziwym Popytem)

“MRP versus Lean” Conflict (Konflikt MRP i Lean)
What “Demand Driven” really means (Co napędzanie popytem oznacza)
Demand Driven Operating Model (Model Operacyjny Demand Driven)
Demand Driven MRP (Planowanie logistyczne napędzane zamówieniami klientów)

Moduł 5: Strategic Inventory Positioning (Strategiczne pozycjonowanie zapasów)

Six Positioning Factor (Sześć czynników pozycjonowania)
Decoupled Lead time (Rozdzielony czas realizacji)
Matrix Bill of Material (Matrycowe listy materiałowe)

Moduł 6: Distribution Network Positioning (Pozycjonowanie w sieci dystrybucyjnej)

Unique Distribution Positioning Factors (Unikalne czynniki pozycjonowania w sieci)
Compare and contrast demand driven to push and promote (DDMRP vs MRP)
Positioning across a supply chain (Pozycjonowanie w łańcuchu dostaw)

Moduł 7: Buffer Profiles and Levels (Profile i poziomy buforów)

Inventory – Asset or Liability (Zapasy - Aktywa czy Pasywa)
Buffer Profiles (Profile Buforów)
Buffer Zones (Strefy Buforów)
Calculating Buffer Levels (Metoda kalkulacji buforów)

Moduł 8: Dynamic Buffer Adjustments (Dynamiczne korekty buforów)

Recalculated Adjustments (Korekty obliczeniowe)
Planned Adjustments (Planowane korekty buforów)
Manual Adjustments (Ręczne dostrajanie buforów)
Factors for Planning Adjustment Factors (Stosowanie czynników korekcji)

Moduł 9: Demand Driven Planning (Planowanie napędzane zamówieniami)

Part Planning Designations (Proces planowania komponentów)
DDMRP Planning Process (Proces planowania DDMRP)
Supply Order Generation for Stocked Items (Generowanie zamówień dla części magazynowanych)
DDDRP Supply Order Generation Considerations (Warunki stosowania metodyki planowania)
Supply Generation for Non-Stocked Items (Generowanie zamówień dla części bez zapasu)
Decoupled Explosion (Rozdzielona eksplozja BOM)
Prioritized Share (Udziały priorytetowe)

Moduł 10: Highly Visible and Collaborative Execution (Wspólna, wizualna realizacja planu)

Challenging Priority by Due Date (Koniec ze sztywnymi terminami)
Buffer Status Alerts (Alarmy statusu bufora)
Synchronization Alerts (Alarmy synchronizacji)
Execution Collaboration (Idea efektywnej współpracy)

Moduł 11: DDMRP and the Operational Environment (DDMRP i środowisko operacyjne)

DDMRP Strategic Buffer Criteria (Kryteria dla bufora strategicznego)
DDMRP and Safety Stock (Porównanie DDMRP z zapasem bezpieczeństwa)
DDMRP and Order Point (Porównanie DDMRP i metody punktu odnawiania zapasu)
DDMRP and Scheduling (DDMRP oraz harmonogramowanie)
DDMRP and WIP Priority Management (DDMRP i zarządzanie priorytetami dla produkcji w toku)
Compare/contrast MRP, Lean and DDMRP (DDMRP w kontraście do MRP i Lean)

Moduł 12: Demand Driven Sales and Operations Planning (Planowanie sprzedaży i operacji w świecie Demand Driven)

DDS&OP (Demand Driven S&OP - Planowanie Sprzedaży i Operacji w warunkach Demand Driven)
Analytics for Master Settings changes and model improvement (Analizowanie i dostosowywanie danych stałych)
DDS&OP protection for critical strategic impacts (Funkcja ochronna DDS&OP)

Moduł 13: Program Summary (Podsumowanie programu)

Program Summary (Podsumowanie)
Expected Benefits of DDMRP (Spodziewany korzyści z DDMRP)
Get Started with DDMRP (Rekomendowane kolejne kroki z DDMRP)

 


PYTANIA i ODPOWIEDZI (FAQ):

W jakim języku prowadzony jest warsztat?
Warsztat prowadzony jest w języku polskim z wykorzystaniem oryginalnych materiałów DDI przetłumaczonych na język polski. 
Jakie są zasady ewentualnej rezygnacji ze strony uczestnika?
Rezygnacja z udziału jest możliwa do 7 dni przed wydarzeniem. Po tym terminie nie zwracamy wpłaconych środków.
Jak wygląda kwestia płatności za udział?
Na podstawie rezerwacji wystawiamy fakturę proforma na 50% kosztu udziału. Po wydarzeniu faktura właściwa.
Jakie obowiązują terminy płatności?
Rezerwacja jest uważana za skuteczną po zaksięgowaniu środków na koncie. Faktura właściwa regulowana w ciągu 14 po zakończeniu szkolenia.
Czy cena zawiera koszt egzaminu?
Nie, cena warsztatu nie zawiera kosztu egzaminu. Można go nabyć osobno w DDI. Cena detaliczna egzaminu to 250 USD.

Listopad DDMRP - 2-dniowe szkolenie logistyczne - Demand Driven Planner, POLSKA zdarzenie

Career Insights: Monthly Digital Workshop - Katowice

Career Insights: Monthly Digital Workshop - Katowice

czwartek 17. grudzień 2020
3 shares
Career Insights: Monthly Digital Workshop - Legnica

Career Insights: Monthly Digital Workshop - Legnica

czwartek 17. grudzień 2020
3 shares
Career Insights: Monthly Digital Workshop - Lublin
czwartek 17. grudzień 2020
3 shares
Career Insights: Monthly Digital Workshop - Gdańsk
czwartek 17. grudzień 2020
3 shares
Inspiratorium Verbi valor - wartość słowa
środa 08. lipiec 2020
2 shares
Dwa psy ....
piątek 01. lipiec 2022
41 shares
Kora skradła nam serca,może i Tobie też skradnie.
czwartek 31. grudzień 2020
47 shares
Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz