czwartek, 24. październik 2019, Morcinka 3a, info:lab | respect food

Z 24. październik 2019 - 18:30 Do 21:30

Morcinka 3a

Zobacz na mapie
Opis wydarzenia
[english below]proces rekrutacyjny: start: 4.09 

HS: Fakt, że żyjemy w czasach konsumpcjonizmu uwidacznia się najbardziej tuż przed niedzielami niehandlowymi, kiedy sklepy zalewane są przez całe rodziny, pchające przed sobą wypchane po brzegi wózki, jakby przygotowywali się na apokalipsę.
AK: Myśląc o współczesnym społeczeństwie martwi mnie wiele rzeczy, jednak nic tak bardzo jak hipokryzja i ignorancja. Mimo różnych światopoglądów łączyć powinno nas jedno, troska o otoczenie, w którym żyjemy. Każdy z nas ma wymówki, usprawiedliwienia, nie mam czasu segregować, gotować z resztek, itp. Gdyby tak każdy z nas chociaż spróbował…
 
Statystyczny Polak wyrzuca 235 kg jedzenia rocznie. Rocznie w Europie wyrzucane jest 17 milionów ton świeżych owoców i warzyw. 42% Polaków przyznaje, że zdarza im się wyrzucić jedzenie. Przeciętny Europejczyk wyrzuca miesięcznie 50zł do kosza, w postaci niewykorzystanego jedzenia. Ale przecież tak nie musi być. 
Podczas warsztatów info:lab | respect food uczestnicy dowiedzą się jak kupować rozsądniej, marnować mniej i gotować zdrowiej. 

Helena Szewiola (HS) – Dyrektor artystyczny
Aleksandra Kopeć (AK) – Producent festiwalu

A #afestivalfestiwal twórców przestrzeni miejskiejEDUKACJA | INNOWACJA | INTEGRACJA | EKSPERYMENT----------------------------------------------------------------ENrecruiting process: start: 4.09 
HS: The fact that we live in a world of consumption can be seen best, just before a non-commercial Sunday, when the shops are filled with families, pushing overfilled carts in front of them, as if they were preparing for an apocalypse. 
AK: When i think about the modern society, there is many things that worry me, but mostly it’s the hypocrisy and ignorance. Despite different world views, we should all be united in caring for the places we live in.  We all find excuses, explanations for not having time to recycle or use left-overs. But if everybody just gave it a try…


Pokaż więcej
The statistical inhabitant of Poland throws 235 kg food away yearly. Every year in Europe the is 17 milion tons of fresh fruits and vegetables thrown away. 42% of Polish people admit, that they occasionally throw away food. The average European throws 12 europs away in a month, in the form of unused food. It doesn’t have to be like that. 
During the workshop info:lab | respect food participants will learn how to buy smarter, waste less and cook healthier. 

Helena Szewiola (HS) - Artistic director
Aleksandra Kopeć (AK) - Festival production
A a festival of city creatorsEDUCATION | INNOVATION | INTEGRATION | EXPERIMENT

info:lab | respect food, Morcinka 3a zdarzenie

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz