czwartek, 14. listopad 2019, Warsaw, TESTOWANIE HOLACRACY® - WARSZTAT

Z 14. listopad 2019 - 9:30 Do 17:30

Warsaw

Zobacz na mapie
Opis wydarzenia
Holakracja jest nową praktyką dla organizacji jutraCoraz częściej pojawiają się doniesienia w mediach o Holakracji i jej adopcjach, również w Polsce. Firmy takie jak Zappos, FREITAG, David Allen (Getting Things Done), Arca lub Springest mówią o swoich doświadczeniach. Dzielą się nimi również polskie firmy Bolder, Tooploox i Sylius. Badania nad firmami przyszłości określają Holakrację jako odpowiednią formę dla zbudowania samo-organizacji i dynamicznego sterowania. Poznaj Holakrację i przekonaj się sam.
Czym jest Holakracja?Holakracja jest nową technologią społeczną stworzoną dla organizacji. Stanowi rodzaj nowego systemu operacyjnego dla organizacji w XXI wieku. Holakracja jest wynikiem długiego procesu rozwoju, inspirowanego przez liczne źródła, takie jak Socjokracja, Agile i Scrum, nauki o rozwoju organizacji, itp., jak również sprawdzone najlepsze praktyki. Holakracja została opracowana na zasadzie “prób i błędów” przez rozwijającą się organizację.
Holakracja opiera się na kilku zasadach• zorientowanie na wyczuwanie, tworzy ewolucyjnie rozwijającą się organizację• rozproszenie władzy do podejmowania decyzji, gwarantowane jest konstytucją• systematyczność przetwarzania napięć• dynamiczna samokontrola• zintegrowany proces podejmowania decyzji• iteracyjne uczenie się przez organizację o organizacji i biznesie• samo-organizacja fraktalna (holarchia)
Cel warsztatówWarsztat wprowadza podstawowe zasady pracy w Holakracji i zapewnia pierwszy doświadczenie prawdziwej praktyki. Zebrane na tej podstawie spostrzeżenia i doświadczenia powinny pomóc ci podjąć decyzję, czy Holakracja może być interesującą formą ustrukturyzowania pracy dla twojej organizacji.
Zawartość warsztatu:• Zasady i podstawowe procesy Holakracji• Zastosowanie poznanych zasad w praktyce w trakcie symulacji• Refleksje, dyskusje i Q&A, aby pogłębić doświadczenie symulacji
Warsztaty odbędą się w grupie co najmniej 10 uczestników.

Zdjęcie: Niekreatywny.pl / Boldare – XSolve i Chilid

TESTOWANIE HOLACRACY® - WARSZTAT, Warsaw zdarzenie

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz