poniedziałek, 26. październik 2020, Warsaw, Poland, Edukacja matematyczna z Ewą Zielińską w Warszawie-II etap!

Z 26. październik 2020 - 15:00
Do 28. październik 2020 - 19:00

Warsaw, Poland

Warsaw, Poland
PolandWarsaw
Opis wydarzenia
Serdecznie zapraszamy na kontynuację 3-dniowego szkolenia w Warszawie z Edukacji matematycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym wg koncepcji prof.E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, które odbędzie się w dniach 27-29 kwietnia 2020 r, a poprowadzi je EWA ZIELIŃSKA!!!! W szkoleniu mogą wziąć również osoby, które nie uczestniczyły w I etapie szkolenia z zakresu „Edukacji matematycznej wg koncepcji prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej” !!!Ewa Zielińska - zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju umysłowego małego dziecka wraz z edukacją matematyczną oraz umiejętnością skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania tego , co trudne. Współautorka 3 programów edukacyjnych, 13 publikacji zwartych dla nauczycieli i rodziców, 12 artykułów i 6 pomocy dydaktycznych. Samodzielnie napisała 42 artykuły o różnorodnej tematyce. Od ponad 20 lat zajmuje się szkoleniem nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej na Studiach Podyplomowych z metodyki wychowania przedszkolnego i pracy z dzieckiem uzdolnionym matematycznie. Do chwili obecnej prowadzi zajęcia dydaktyczne z dziećmi przy aktywnym udziale nauczycieli i rodziców.Celem szkolenia (II cz. 12 godz. dydaktycznych) jest zapoznanie nauczycieli z metodyką prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi od 3 roku do 7 roku życia w zakresie następującej tematyki:Pokaż więcej

1. Klasyfikacja - zajęcia dla dzieci od 4 do 7 roku życia.

2. Naturalne sposoby mierzenia (stałość długości, pojemność, waga, czas) - zajęcia dla dzieci od 5 do 7 roku życia.

3. Kształtowanie intuicji geometrycznych - zabawy dla dzieci od 3 roku życia.

4. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią - metodyka wraz z przykładowymi rozwiązaniami dla dzieci od 5 do 7 roku życia.

Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 295zł/os.

Aby wziąć udział w szkoleniu skontaktuj się z nami poprzez wiadomość prywatną, pod adresem e-mail email lub pod nr tel. 794 030 045. Otrzymasz kartę zgłoszenia, którą należy wypełnić oraz odesłać.Liczba miejsc jest ograniczona.

Edukacja matematyczna z Ewą Zielińską w Warszawie-II etap!, Warsaw, Poland zdarzenie

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz